Romeinen 12:2

Let op je gedachten, want het worden woorden.
Let op je woorden, want het worden daden.
Let op je daden, want het worden gewoonten.
Let op je gewoontes, want ze worden je karakter.
En let op je karakter, want het wordt je bestemming.

‘U moet niet worden als de mensen die
zich niets van God aantrekken.
U moet anders worden,
door een nieuwe manier van denken. 
Dan kunt u ontdekken wat God wil.
En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.’‬

Romeinen 12:2