Waar geloof is, is liefde

Waar geloof Is, is liefde;
waar liefde is, is vrede;
waar vrede is, is zegen;
waar zegen is, is God;
waar God is, is geen gebrek

Corrie ten Boom | Zonder Hem kan ik niets doen