Week van gebed – dag 2

God is ons een toevlucht en kracht – Psalm 46:2A