Week van gebed – dag 3

Moge de Heer uw hart richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus

2 Thessalonicenzen 3:5