Week van gebed – dag 4

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets

Psalm 23:1