Week van gebed – dag 6

En zie, Ik ben met u al de dagen,
tot de voleinding van de wereld.


MattheΓΌs 28:20