Week van gebed – dag 7

Want liefde wil Ik, geen offers;
met God vertrouwd zijn
is meer waard dan enig offer

Hosea 6:6